• Trang chủ
  • 56 năm ngày thành lập bệnh viện đa khoa đông anh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 56 năm ngày thành lập bệnh viện đa khoa đông anh
0_Benh-vien-da-khoa-Dong-Anh-Phongkham.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 56 năm Ngày thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Anh (15/10/1964 – 15/10/2020)

14-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Bệnh viện đa khoa Đông Anh là Bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện đa khoa Đông Anh được thành lập ngày 15/10/1964.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ