• Trang chủ
  • 64 năm ngày thành lập học viện nông nghiệp việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 64 năm ngày thành lập học viện nông nghiệp việt nam
0_Hoc-vien-Nong-nghiep-Viet-Nam.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 64 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2020)

12-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm được thành lập ngày 12/10/1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm, là 1 trong 3 trường đại học đầu tiên của nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” được thành lập sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ