• Trang chủ
  • 65 năm chiến thắng điện biên phủ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 65 năm chiến thắng điện biên phủ
0_Chien-thang-dien-bien-phu-1.jpg

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

06-05-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 là một trong những dấu mốc vĩ đại nhất của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lăng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ