• Trang chủ
  • African quadripoint - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > African quadripoint
0_1911d.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.23) - Đề Xuất Kỷ Lục - Điểm giao African Quadripoint (Botswana): Điểm giao duy nhất trên thế giới nối biên giới 4 quốc gia

19-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) African Quadripoint ở Botswana là điểm giao duy nhất trên thế giới nối biên giới 4 quốc gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ