• Trang chủ
  • Agoda - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Agoda
0_193b.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.103] - Tianning Temple (Trung Quốc): Ngôi chùa sở hữu tháp chùa phật giáo cao nhất thế giới

20-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tianning Temple, Trung Quốc là ngôi chùa sở hữu tháp chùa phật giáo cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ