• Trang chủ
  • Aix - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Aix
0_lon-Caixa-Economica-Federal.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 160 năm ngày thành lập ngân hàng Caixa Econômica Federal, Brazil (12/1/1861 – 12/1/2021)

11-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Caixa Econômica Federal, còn được gọi là Caixa, là một ngân hàng Brazil có trụ sở chính tại thủ đô Brasília của quốc gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ