• Trang chủ
  • American museum of natural history - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > American museum of natural history
0_American_Museum_Natural_History3.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.68. American Museum of Natural History - Bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất Hoa Kỳ

01-11-2017

(USKings.org - Kyluc.vn) Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ (American Museum of Natural History là một bảo tàng lịch sử tự nhiên nằm ở Upper West Side, Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Đây là bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất Hoa Kỳ và một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với tổ hợp 25 tòa nhà gồm 46 gian trưng bày, phòng nghiên cứu và thư viện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ