• Trang chủ
  • Apple - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Apple
0_2812m.png

iOS 14 bắt đầu thông báo cấp quyền theo dõi cho ứng dụng

28-12-2020

Thông báo của tính năng theo dõi mới của Apple đã xuất hiện trên một vài thiết bị và sẽ chính thức ra mắt vào năm sau.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 19 trang (190 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ