• Trang chủ
  • Archery tag.vn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Archery tag.vn
0_2.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.288] Archery Tag.vn (TP.HCM): Sân chơi bắn cung đối kháng đầu tiên tại Việt Nam

26-11-2019

(Kỷ lục - VietKings) Archery Tag.vn là sân chơi bắn cung đối kháng đầu tiên tại Việt Nam. Xuất hiện tại Việt Nam khoảng cuối tháng 5, trò chơi bắn cung đối kháng có nguồn gốc từ phương Tây này đã thu hút được nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ