• Trang chủ
  • Asean - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Asean
0_Mother-goddess4.jpg

(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục ASEAN - Top 20 Di sản UNESCO tại ASEAN - P.20. Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

19-12-2017

(aseanrecords.world - kyluc.vn) Ngày 1/12/ 2016, di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 16 của 19 trang (188 bài)Đầu<...16171819>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ