• Trang chủ
  • Asml - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Asml
0_1210k.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.79 - ASML Holding N.V. (Hà Lan)

13-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Công ty sản xuất nhiều máy móc để sản xuất các mạch tích hợp. Công ty là một thành phần của chỉ số thị trường Euro Stoxx 50 và NASDAQ-100.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ