• Trang chủ
  • Bà smith - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bà smith
0_xem-xong-bo-phim-cu-ba-70-tuoi-nay-y-tuong-bat-ngo.jpg

Cụ bà 70 tuổi dọn rác ở 52 bãi biển

10-06-2019

Ý tưởng đến với bà sau khi xem một bộ phim tài liệu về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ