• Trang chủ
  • Bác hồ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bác hồ
0_ngay-Bac-Ho-roi-ben-Nha-Rong-ra-di-tim-duong-cuu-n.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 109 năm ngày Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2020)

05-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Hôm nay (5/6) là ngày cách đây 109 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (26 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ