• Trang chủ
  • Bách niên cổ mộc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bách niên cổ mộc
0_BACH-NIEN-CO-MOC-1.jpg

Trao tặng Bia đá Bách Niên Cổ Mộc cho cây Giá Tỵ do bác sĩ A.Yersin trồng tại chùa Linh Sơn Pháp Ân (Khánh Hoà)

23-09-2021

(Kỷ lục - VietKings) Nhân dịp kỷ niệm 158 năm ngày sinh bác sĩ A.Yersin (22/9/1863 – 22/9/2021) nhiều hoạt động tưởng nhớ ông đã diễn ra tại Khánh Hoà.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ