• Trang chủ
  • Báo lông hồng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Báo lông hồng
0_Bao-Long-Hong-Nam-Phi.png

Điểm tin kỷ lục: Phát hiện báo lông hồng hiếm nhất thế giới ở Nam Phi

22-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Báo hoa mai đột biến lông hồng cực hiếm mải mê xé xác hươu cao cổ trong khu bảo tồn tại Limpopo mà không biết camera đang ghi hình nó.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ