• Trang chủ
  • Bãi bỏ hạt nhân - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bãi bỏ hạt nhân
0_the-gioi-bo-vkhn-2.png

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 7 năm Ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) (26/09/2014 – 26/09/2021)

25-09-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Ngày 26 tháng 9 là Ngày quốc tế về việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (Ngày bãi bỏ hạt nhân).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ