• Trang chủ
  • Bản đồ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bản đồ
0_cvth201305033fb9a8f1-3024-4d90-b25e-35b8894f404b.JPG

Bách niên cổ vật (P.147): Khám phá những bản đồ cổ thú vị trên thế giới

18-10-2016

Đó là những tấm bản đồ cổ có hình thù lạ, thú vị nói lên tính cách của các quốc gia trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 5 trang (48 bài)Đầu<12345
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ