• Trang chủ
  • Bản quyền độc bản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bản quyền độc bản
0_Untitled.png

Lãnh đạo Công ty Bản quyền Độc bản Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo Công ty CP Gốm Chu Đậu

02-03-2017

(Kỷ lục - Vietkings) Sáng ngày 28/02/2017, tại trụ sở Công ty CP gốm Chu Đậu, ông Nguyễn Hữu Thức - Giám đốc và ông Nguyễn Hữu Hiệp - PGD công ty Công ty CP gốm Chu Đậu đã đón tiếp ban lãnh đạo của Công ty CP Bản quyền Độc bản Việt Nam tới thăm và làm việc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ