• Trang chủ
  • Bảo quản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo quản
45763_2012e.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Úc (P.48) - Đề Xuất Kỷ Lục - Jeff Hastings (Úc): Người đầu tiên trên thế giới phát triển giải pháp thanh trùng giúp bảo quản sữa được lâu dài

20-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Jeff Hastings, Úc là người đầu tiên trên thế giới phát triển giải pháp thanh trùng giúp bảo quản sữa được lâu dài.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ