• Trang chủ
  • Bảo tàng abraham lincoln - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng abraham lincoln
52501_318i.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Abraham Lincoln Presidential Library and Museum (Mỹ): Độc đáo nơi có bộ sưu tập tài liệu về tổng thống Abraham Lincoln lớn nhất thế giới

25-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, Mỹ là nơi có bộ sưu tập tài liệu về tổng thống Abraham Lincoln lớn nhất thế giới. Thư viện của bảo tàng, ngoài việc chứa một bộ sưu tập phong phú về Lincoln, còn có bộ sưu tập của thư viện Lịch sử Bang Illinois, được thành lập bởi bang vào năm 1889.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ