• Trang chủ
  • Bảo tàng có bộ sưu tập kỷ vật thỏ lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng có bộ sưu tập kỷ vật thỏ lớn nhất thế giới
0_1910r.jpg

Điểm tin Kỷ lục: The Bunny Museum (Mỹ): Độc đáo bảo tàng có bộ sưu tập liên quan đến thỏ lớn nhất thế giới

19-10-2020

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 35.000 đồ vật liên quan đến thỏ. Trong số các bộ sưu tập ngày càng mở rộng bao gồm thỏ gốm, thỏ nhồi bông, thỏ lọ bánh quy và 9 thỏ phao Rose Parade.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ