• Trang chủ
  • Bảo tàng trà lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng trà lớn nhất thế giới
0_1010m.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.244] - Tenfu Tea Museum (Trung Quốc): Bảo tàng trà lớn nhất thế giới

12-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bảo tàng trà Tenfu sau khi hoàn thành có tổng diện tích là 13 mẫu Anh (tương đương 52,609 m2) và hiện là bảo tàng trà lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ