• Trang chủ
  • Bảo tàng xe tăng lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng xe tăng lớn nhất thế giới
0_2310e.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.251] - Musée des Blindés - Museum of Armoured Vehicles (Pháp): Bảo tàng có bộ sưu tập xe chiến đấu bọc thép lớn nhất thế giới

22-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Musée des Blindés - Museum of Armoured Vehicles, Pháp là bảo tàng có bộ sưu tập xe chiến đấu bọc thép lớn nhất thế giới. Bảo tàng bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1977 dưới sự lãnh đạo của Đại tá Michel Aubry, người đã thuyết phục được cả hệ thống cấp bậc quân sự của Pháp và chính quyền địa phương.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ