• Trang chủ
  • Bảo vật gắn hàng chục con rồng vàng cùng kim sa đá quý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo vật gắn hàng chục con rồng vàng cùng kim sa đá quý
0_mu-thiet-trieu.JPG

Chiêm ngưỡng bảo vật gắn hàng chục con rồng vàng cùng kim sa đá quý

23-01-2018

Chiếc mũ Thượng triều của triều Nguyễn (1802-1945) là bảo vật vô giá của quốc gia. Hiện nay mũ được lưu giữ tại bảo tàng Lịch sử Quốc Gia Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ