• Trang chủ
  • Bảo vệ môi trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo vệ môi trường
0_lao-khoi-phuc-rung-c.jpg

Lào đặt mục tiêu khôi phục độ che phủ rừng lên 70% vào năm 2025

13-04-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Chính phủ Lào đã đặt mục tiêu khôi phục độ che phủ rừng lên hơn 70% vào năm 2025, để đảm bảo bảo vệ môi trường lâu dài và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ