• Trang chủ
  • Bắc carolina - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bắc carolina
0_WCSA-WORLD-Hanh-trinh-quang-ba-cac-gia-tri-sang(5).jpg

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.33) Thư viện James B. Hunt Jr., Đại học Bang Bắc Carolina - Raleigh, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

11-02-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Công ty kiến trúc có trụ sở tại Oslo Snohetta đã ghi dấu ấn ở Raleigh vào đầu năm 2013 với việc mở thư viện James B. Hunt Jr. của Đại học North Carolina. Các nhà thiết kế đã hợp tác với các kiến trúc sư địa phương Pearce Brinkley Cease & Lee (bây giờ sáp nhập với Clark Nexsen) để phát triển nên thư viện này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ