• Trang chủ
  • Bệnh viện đa khoa huyện nam sách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện đa khoa huyện nam sách
0_Pho-chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Van-Que-tang-hoa-chu.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 55 năm ngày thành lập Bệnh viện Đa khoa Nam Sách (21/10/1965 – 21/10/2020)

21-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách được thành lập ngày 21/10/1965. Ngày đầu thành lập khó khăn, thiếu thốn về con người, trang thiết bị, vừa điều trị chăm sóc cho bệnh nhân vừa sơ tán tránh bom đạn vì chiến tranh chống Mỹ. Lúc đó bệnh viện chỉ có hơn 30 cán bộ nhân viên cùng với 60 giường bệnh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ