• Trang chủ
  • Bệnh viện hữu nghị việt đức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện hữu nghị việt đức
0_phauthuatlongnguc-1551532469.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.374] Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội): Bệnh viện đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt phổi không cần thở máy hỗ trợ

03-03-2020

(Kỷ lục - VietKings) Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa Khoa Tim mạch và lồng ngực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phối hợp thực hiện thành công một kỹ thuật mới lần đầu được thực hiện tại Việt Nam: gây mê không đặt ống nội khí quản (tức là không cần thở máy) trong phẫu thuật cắt phổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ