• Trang chủ
  • Bệnh viện hữu nghị việt đức –bệnh viện ứng dụng thành công kỹ thuật hybrid cho ca bệnh nhi nhỏ tuổi nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện hữu nghị việt đức –bệnh viện ứng dụng thành công kỹ thuật hybrid cho ca bệnh nhi nhỏ tuổi nhất việt nam
0_ca_hybrid_phau_thuat-benhnhan-nho-tuoi.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.572]: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Bệnh viện ứng dụng thành công kỹ thuật Hybrid cho ca bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam

21-08-2020

(Vietmaster) Ca phẫu thuật-can thiệp (Hybrid) cho bé Ngô Bảo T được thực hiện vào sáng 17/7/2020 tại phòng mổ Hybrid của Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ