• Trang chủ
  • Bộ khoa học và công nghệ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ khoa học và công nghệ
0_kit-chan-doan-vo-sinh-nam.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.560] Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chế tạo thành công kit chẩn đoán vô sinh nam

12-08-2020

(Vietmaster) Các nhà khoa học Trường Đại học Y Hà Nội vừa xác nhận đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit xác định mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng phục vụ chẩn đoán vô sinh nam giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ