• Trang chủ
  • Bộ sưu tập thiết bị gián điệp dành riêng cho ủy ban an ninh quốc gia lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập thiết bị gián điệp dành riêng cho ủy ban an ninh quốc gia lớn nhất thế giới
0_3010k.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.261] - The KGB Espionage Museum (Mỹ): Bảo tàng sở hữu bộ sưu tập thiết bị gián điệp dành riêng cho ủy ban an ninh quốc gia lớn nhất thế giới

31-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) The KGB Espionage Museum, Mỹ là bảo tàng sở hữu bộ sưu tập thiết bị gián điệp dành riêng cho ủy ban an ninh quốc gia lớn nhất thế giới. Bảo tàng cung cấp các cuộc triển lãm tương tác và các chuyến tham quan có hướng dẫn viên.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ