• Trang chủ
  • Bộ sưu tập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập
0_anh16.jpg

[Thế giới sưu tập] (P.10) Ấn tượng bộ sưu tập quốc kỳ bằng... thức ăn

07-07-2016

Sử dụng những món ăn, hoa quả đặc trưng của mỗi quốc gia, một công ty thực phẩm ở Úc đã tạo ra bộ sưu tập quốc kỳ vô cùng độc đáo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 26 của 26 trang (260 bài)Đầu<...26
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ