• Trang chủ
  • Bãi biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bãi biển
0_bien-vn.jpg

Cùng Trung tâm Top Việt Nam bình chọn và đề cử "Top 10 bãi biển đẹp của Việt Nam được nhiều du khách yêu thích"

22-04-2016

(Vietkings) Từ ngày 01/05/2016 đến ngày 01/06/2016 Vietkings và Trung tâm Top Việt Nam sẽ tiến hành đề cử và bình chọn Top 10 bãi biển đẹp của Việt Nam trên trang http://topplus.vn (Chuyên trang quảng bá về các giá trị top của Việt Nam và Thế giới) của Vietkings.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ