• Trang chủ
  • Ba đình - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ba đình
48605_quang_truong_ba_dinh_1.png

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 59 năm thành lập quận Ba Đình (TP. Hà Nội) (31/5/1961 – 31/5/2020)

29-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ba Đình là một trong 29 quận, huyện của TP. Hà Nội, với diện tích 9,29 km2 gồm 14 phường. Năm 1998, quận Ba Đình được xác định là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia. Trên địa bàn quận tập trung nhiều cơ quan của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng luôn được quận xác định và thực hiện là giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ