• Trang chủ
  • Ba bị - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ba bị
0_ba-bi-kyluc-vn.png

"Ba Bị chín quai mười hai con mắt" của Việt Nam và 6 biến thể nổi tiếng nhất thế giới

24-05-2019

Có lẽ rằng trong chúng ta, ai cũng từng ít nhất một lần nghe thấy cái tên Ba Bị. Đó được coi là hung thần, chuyên đi bắt cóc những đứa trẻ hư hỗn, không nghe lời ông bà, cha mẹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ