• Trang chủ
  • Bailong elevator - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bailong elevator
0_2211a.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.26) - Đề Xuất Kỷ Lục - Bailong Elevator (Trung Quốc): Hệ thống thang máy ngoài trời cao nhất và nặng nhất thế giới

22-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bailong Elevator (Thang máy Bách Long) ở Trung Quốc là hệ thống thang máy ngoài trời cao nhất và nặng nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ