• Trang chủ
  • Baltimore and ohio railroad - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Baltimore and ohio railroad
0_781168464132-7.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.240. Baltimore and Ohio Railroad (Bang Maryland) : Tuyến đường sắt thương mại lâu đời nhất ở Hoa Kỳ

24-06-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Đường sắt Baltimore và Ohio hay còn gọi là tuyến đường sắt B&O là tuyến đường sắt vận tải chung lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, với đoạn mở đầu tiên vào năm 1830.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ