• Trang chủ
  • Bamboo organ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bamboo organ
0_Bamboo-Organ-festival-1.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.671. International Bamboo Organ Festival (Indonesia) : Lễ hội đàn organ tre đầu tiên tại Đông Nam Á

05-10-2021

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Tại Manila có một cây đàn organ bằng tre rất nổi tiếng, nó được xem là báu vật quốc gia của Philippines.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ