• Trang chủ
  • Bang connecticut - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bang connecticut
0_truck_and_plant_1400x868.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.304. Praxair (Bang Connecticut) : Công ty khí công nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ

28-08-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Praxair, Inc. là một công ty khí công nghiệp trên toàn thế giới của Mỹ. Đây là công ty khí công nghiệp lớn nhất ở Bắc và Nam Mỹ và là công ty lớn thứ ba trên thế giới về doanh thu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ