• Trang chủ
  • Bang pennsylvania - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bang pennsylvania
0_Penn_Anesthesia_Residents.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.344. Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania (Bang Pennsylvania ) : Trường đại học y khoa lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

08-10-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Trường Y học Perelman, thường được gọi là Penn Med, là trường y khoa của Đại học Pennsylvania. Nó nằm ở phần University City của Philadelphia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ