• Trang chủ
  • Bao bì thực phẩm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bao bì thực phẩm
0_cover_Ball.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.151. Ball Corporation - Nhà sản xuất bao bì thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất Hoa Kỳ

05-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Ball Corporation là một nhà sản xuất bao bì thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất Hoa Kỳ có trụ sở tại Indiana.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ