• Trang chủ
  • Bao cao su - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bao cao su
0_merufa-2.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.65] Công ty Merufa: Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất bao cao su

05-07-2019

(Kỷ lục - VietKings) Merufa được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1987. Hiện nay, Merufa được biết đến là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất bao cao su.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ