• Trang chủ
  • Bass - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bass
0_256a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.162] - Bass Rock (Scotland): Đảo có số lượng loài chim ó biển phương bắc lớn nhất thế giới

25-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bass Rock, Scotland là đảo có số lượng loài chim ó biển phương bắc lớn nhất thế giới. Hòn đảo là nơi cư ngụ của hơn 150,000 các loài chim ó biển phương bắc và là nơi có số lượng loài bản địa này sinh sống lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ