• Trang chủ
  • Batman - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Batman
0_B9326625705Z-1_20170310134646_000_G68HL43PL-3-0.jpg

(Worldkings) Top 100 bộ sưu tập thế giới – P42. Bộ sưu tập hơn 3000 món đồ kỷ niệm nhân vật Batman của bảo tàng trẻ em Indianapolis, Mỹ.

18-05-2019

(Worldkings.org - Kyluc.vn) - Nếu bạn là người hâm mộ của Batman, bạn có thể muốn lái xe đến bảo tàng trẻ em Indianapolis ở Hoa Kỳ. Một thương vụ mua bán hiếm có sẽ đưa hàng ngàn đồ vật kỷ niệm của Người Dơi ra khỏi tầng hầm của người hâm mộ ở Indiana và tiến vào bộ sưu tập của Bảo tàng Trẻ em ở Indianapolis.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ