• Trang chủ
  • Berkshire hathaway - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Berkshire hathaway
0_aw-bethhaway.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng lập các doanh nghiệp hơn 100 năm tuổi trên thế giới – P51 - Oliver Chace (Mỹ) : Người đặt nền móng phát triển Berkshire Hathaway, tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới với 181 năm hoạt động (1839)

22-11-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Oliver Chace (24 tháng 8 năm 1769 - 21 tháng 5 năm 1852) là một doanh nhân người Mỹ thế kỷ 18 & 19. Ông là người sáng lập một số công ty sản xuất hàng dệt ở New England vào đầu thế kỷ 19, bao gồm Công ty Valley Falls, tiền thân ban đầu của Berkshire Hathaway, tính đến năm 2019 là một trong những công ty lớn nhất và có giá trị nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ