• Trang chủ
  • Biến đổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Biến đổi
0_photo1566663559181-1566663559775-crop-156666376376.jpg

Điểm tin kỷ lục: Biến đổi khí hậu đã làm hồi sinh một loài cây kỳ lạ ở 60 triệu năm trước

26-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Xicat từng phát triển tại khu vực này trong thời kì của các loài khủng long. Sự nóng lên toàn cầu đang khiến chúng đâm chồi nảy lộc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ