• Trang chủ
  • Biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Biển
0_94p.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.115] - Channel Tunnel (Anh): Đường hầm có đoạn ngầm dưới biển dài nhất thế giới

09-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Channel Tunnel, Anh là đường hầm có đoạn ngầm dưới biển dài nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 48 trang (478 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ