• Trang chủ
  • Bia hải phòng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bia hải phòng
0_Cong-ty-co-phan-bia-Ha-Noi-Hai-Phong_vp.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 60 năm thành lập Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (15/06/1960 – 15/06/2020)

14-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1960 theo quyết định số 150/ QĐUB của UBHC Thành phố Hải Phòng theo hình thức Công ty hợp doanh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ