• Trang chủ
  • Big hole - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Big hole
45689_1312z13.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.42) - Đề Xuất Kỷ Lục - Big Hole (Nam Phi): Mỏ khai quật được đào bằng tay sâu nhất thế giới

13-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Big Hole ở Nam Phi là mỏ khai quật được đào bằng tay sâu nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ