• Trang chủ
  • Billboard 200 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Billboard 200
0_Folklore-Taylor-Swift-6963-159-1387-2200-159642620.jpg

Album của Taylor Swift bán chạy nhất tại Mỹ

03-08-2020

"Folklore" - album thứ tám của Taylor Swift - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau tuần đầu ra mắt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ